HomeAdministrator
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร  :   
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่าย เงินเดือน ประจำ  :   -> 
->> ตัวอย่างการกรอก หมายเลขบัญชีธนาคาร 307-0-12345-6 <<-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000